merlandet.se > Trädgård

Referenser trädgård

Vilka växter tål Ammoniumsulfat?

Blåbär och Rhododendron är två växter som trivs mycket bra vid gödsling med ammoniumsulfat. För andra växter se utdrag ur naturvårdsverkets skrivelse.

 

Ammoniumsulfat - gödsel - mm

Ammoniumsulfat är ett gödselmedel för bl.a. gräs. Innehåll 21 % kväve (ammoniumkväve) och 24 % svavel (sulfat).

- normal dos är 40 g/m2 (max 50 g/m2). Lös gärna upp varan i vattenkanna för säker dosering:

4 - 5 dl torr sulfat i 10 liter vatten på 10 m2 gräsmatta

Vid överdosering finns risk att gräset skadas och blir brunbränt.

Kalka gärna under höst eller vinter och aldrig i samband med spridning av Ammoniumsulfat.


Doseringsråd Rhododendron.

10-20 gram löst ammoniumsulfat i en liter vatten räcker till en planta. Ammoniumsulfatet kan även spridas jämnt runt plantan och vattnas ned.

Andra användningsområden

Ammoniumsulfat är ett vitt salt som mycket lätt löser sig i vatten.

Produkten är mycket bra för Rhododendron och andra växter som behöver svavel. Den används bl.a. för gödsling, samt för vattenrening, NOx reducering i pannor, härdare i lim mm.

Varifrån kommer vår Ammoniumsulfat?

Vid koksframställningen vid SSAB Oxelösund bildas stora mängder koksugnsgas. Ur denna gas framställs svavelsyra, bensen, tjära ammoniak mm. I en behållare mättas svavelsyran med ammoniak varvid ammoniumsulfatkristaller bildas. Anläggningen i Oxelösund producerar ca 7.000 ton Ammoniumsulfat per år.

Hanterings- och förvaringsråd

Förvaras torrt. Vid längre tids lagring kan produkten hårdna pga rekristallisation av restfukt. I närvaro av alkaliskt reagerande ämnen bildas ammoniak. Många metaller t ex järn och zink angrips av Ammoniumsulfat i kombination med fukt. Aluminium och rostfritt är tämligen beständiga mot Ammoniumsulfat.

För mer information se produktspecifikation, säkerhetsdata eller kontakta oss för mer information.

Vi levererar Ammoniumsulfat på pall om 1000 kg, förpackad i 25 Kg säck eller i storsäck om så önskas. En stor del av produkten säljs också som bulkvara.

Om cookies Påloggad användare: VisitorÄndrad: 25 maj 2018