SSAB EMEA AB
SE-78184 Borlänge
Tel: +46 243 70000
Fax: +46 243 71547

Log on

Contact

SSAB Merox har upphört som företag. Verksamheten ligger nu inlemmad i SSAB.

Klicka på https://www.ssab.com/
En sida om SSAB Sustainable kommer att tas fram. När den är klar kommer ompekning att ske direkt dit.

Vissa av Merox produkter kan fortfarande köpas via Merlandet.

About cookies User: Visitor Modified: 18 mars 2021 A part of SSAB