SSAB Merox har upphört som företag. Verksamheten ligger nu inlemmad i SSAB.

Klicka på https://www.ssab.com/
En sida om SSAB Sustainable kommer att tas fram. När den är klar kommer ompekning att ske direkt dit.

Vissa av Merox produkter kan fortfarande köpas via Merlandet eller via Ironoxide.