merlandet.se > Produktinfo > Miljö och Kvalitet

För att förenkla och effektivisera systemen har vi valt att integrera kvalitets- och miljöledningssystemen till ett verksamhetssystem.

Miljö
Miljöfrågorna är sedan länge en naturlig del av det dagliga arbetet inom Merox. Vårt arbete ingår som en del i SSABs arbete för en bättre miljö och innebär att SSAB:s råvaror utnyttjas på ett effektivt sätt genom att producerad biprodukter optimeras till högvärdiga produkter som användas i en mängd olika applikationer.

Även om Merox verksamhet i sig är en form av miljöarbete ger den upphov till en viss miljöpåverkan, främst i form av energiförbrukning, transporter och diffus damning. Vi arbetar kontinuerligt med att kartlägga och minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi är certifierade enligt ISO 14001.

Riktlinjerna för Merox miljöarbete finns i vår Miljöpolicy.

Kvalitet
Vårt kvalitetsarbete är kontinuerligt och bedrivs på alla nivåer och verksamheter i företaget.

Merox kvalitetssystem skall verka för att höja kundnyttan och säkra kvaliteten på Merox produkter.

Kvalitetssystemet är baserat på vår verksamhet och kraven från våra kunder och är certifierat enligt ISO 9001.

Riktlinjerna för Merox kvalitetsarbete finns i vår Kvalitetspolicy.

Arbetsmiljö
I Merox ledningssystem integreras även arbetsmiljön, vi uppfyller kraven och är certiferade enligt OHSAS 18001.

I arbetsmiljöfrågor samarbetar Merox tätt med SSAB och har antagit SSAB EMEA's policy för arbetsmiljö som riktlinjer för Merox arbetsmiljöarbete.

Om cookies Påloggad användare: VisitorÄndrad: 3 maj 2011