merlandet.se > Bygg > Vägar Planer

Handbok!
Läs vår handbok/materialguide för användning av Hyttsten typ M till anläggningsändamål.

 • Våra Hyttstensprodukter sortering 0/16, 0/32 och 0/63 är nu CE-certifierade

  Se även våra certifikat produktspecificationer och säkerhetdatablad.


 • Hyttsten planer och vägar

  Hyttsten har mycket goda egenskaper som vägbyggnadsmaterial. Högt deformationsmotstånd, låg volymvikt, god isoleringsförmåga och binder ihop med cementliknande bindningar. Tillsammans ger detta förstärknings- och bärlager med utmärkta egenskaper.

  Hyttsten är i de flesta fall ett bättre alternativ än bergkross. Den låga volymvikten minskar också belastningen på dålig mark och ger mer volym/ton jämfört med traditionellt material och därmed även en lägre entreprenadkostnad.

  te Villd du veta mer? Klicka på loggan:

   

  Vad kostar det?
  Klicka på länken:
    

  Hyttsten på grusvägar gör vägen starkare och tåligare.

  En grusväg med slitlager av hyttsten har hög bärighet - och kräver ringa framtida underhåll. Underhåll sker på traditionellt sätt genom vattning och sladdning.

  Hyttsten ett ekonomiskt och miljövänligt kvalitetsmaterial från Merox

  Hur gör man för att få en bra grusväg

  Bäst är att passa på när vägen är våt, efter regn eller tjällossning.
  Hyvla vägen så att en fuktig mjuk yta erhålles, toppa därefter med ett skikt på ca 5 - 10 cm Hyttsten sortering 0/8 mm.

  Hyttsten - den enkla och effektiva metoden att få bra grusvägar.

  När vägens grus och lera efter någon tid blandats och reagerat med Hyttsten erhålls en mycket slät och jämn väg.

  Är underlaget dåligt t.ex. innehåller mycket rullgrus etc bör man bygga under med ca 10 cm Hyttsten 0/16 mm, avsluta dock med Hyttsten 0/8 för bästa resultat.

  Hyttstenens hållfasthet och seghet ökar med tiden genom kemiska reaktioner och cementliknande bindningar. Den med tiden ökade bärigheten minskar risken för gropar och "tvättbrädor"i överytan.

  Mer volym per ton
  Hyttsten har lägre volymvikt än traditionellt vägmaterial. Det ger lägre marktryck och därigenom mindre risk för sättningar på dålig mark. Den lägre volymvikten ger också bättre ekonomi för transporter från vårt upplag till Er.

  Hyttsten isolerar bättre än traditionellt vägmaterial mot kyla. Detta gör att risken för tjälskador minskar.

  Kontakta våra säljare för ytterligare information om hur Hyttsten ger bättre vägar till lägre kostnader.

  Hyttsten

  Användningsområden för Hyttsten:
  Vägunderhåll, vägbyggnad, markstabilisering, grusvägar, hagar, ridbanor, halkbekämpning, dränering och isolering. Råvara för cementindustrin och för mineralullsindustrin mm.

  Annan användning.
  Vid eventuell användning av våra produkter för husbyggnad, kontakta oss för rådgivning.

  Se också nedanstående guider:


            

  Produkt/sortering Hyttsten typ M (Medium densitet)    Volymvikt ton/m3 Användning
  Hyttsten 0/125 1,3   Förstärkningslager
  Hyttsten 0/63 1,4   Förstärkningslager  
  Hyttsten 0/32 1,5   Bärlager, förstärkningslager  
  Hyttsten 0/16 1,5   Bärlager (eventuellt Slitlager)  
  Hyttsten 0/8 1,5   Slitlager, stabilisering lera i hagar, ridbanor, halkbekämpning, sättning av markplattor 
  Hyttsten 2/4   1,3   Sandningssand  
  Hyttsten 8/16 1,3   Dränering, isolering, rörgravar  
  Hyttsten 16/32 1,3   Dränering, isolering


  Hyttsten typ M är testad i triaxialförsök

  Referenser Bygg & anläggning

  Om cookies Påloggad användare: VisitorÄndrad: 11 oktober 2016