merlandet.se > VäxtXod > Mer info

Ammoniumsulfat

Ammoniumsulfat är ett vitt salt som mycket lätt löser sig i vatten.

Vi levererar Ammoniumsulfat på pall om 1000 kg, förpackad i Big-Bag om så önskas. En stor del av produkten säljs också som bulkvara.

 
te

Vad kostar det?
Klicka på länken:
  

 

Andra användningsområden

Ammoniumsulfat är ett vitt salt som mycket lätt löser sig i vatten.

Produkten är mycket bra för Rhododendron och andra växter som behöver svavel. Den används bl.a. för gödsling, samt för vattenrening, NOx reducering i pannor, härdare i lim mm.

Varifrån kommer vår Ammoniumsulfat?

Vid koksframställningen vid SSAB Oxelösund bildas stora mängder koksugnsgas. Ur denna gas framställs svavelsyra, bensen, tjära ammoniak mm. I en behållare mättas svavelsyran med ammoniak varvid ammoniumsulfatkristaller bildas. Anläggningen i Oxelösund producerar ca 7.000 ton Ammoniumsulfat per år.

Hanterings- och förvaringsråd

Förvaras torrt. Vid längre tids lagring kan produkten hårdna pga rekristallisation av restfukt. I närvaro av alkaliskt reagerande ämnen bildas ammoniak. Många metaller t ex järn och zink angrips av Ammoniumsulfat i kombination med fukt. Aluminium och rostfritt är tämligen beständiga mot Ammoniumsulfat.

För mer information se produktspecifikation, säkerhetsdata eller kontakta oss för mer information.

Vi levererar Ammoniumsulfat på pall om 1000 kg, förpackad i storsäck. En stor del av produkten säljs också som bulkvara.

Referenser växtodling

Om cookies Påloggad användare: VisitorÄndrad: 22 augusti 2022