merlandet.se > Bygg > Sanda med hyttsten

Halkbekämpning

Halkbekämpning på vintervägar kan utföras antingen genom kemiska eller mekaniska insatser. Kemiska åtgärder utförs med saltinblandad sand, flinga eller saltlösning.
Mekanisk bekämpning görs med sandningssand eller Hyttsten.
Den totalt skonsammaste typen av halkbekämpning påstår vi vara den med Hyttsten. Vi sparar på ändliga resurser med en mycket prisvärd produkt.

Sandning med hyttsten ger högre friktion. Varaktigt!

Hyttsten 2/4 som sandningssand ger ännu säkrare vägar vintertid!
Se diagram från vägverkets test nedan.

Vägverkets jämförande prov i Luleå visar att hyttsten behåller vägbanans ökade friktion under längre tid än andra sandningsmaterial.

Kontakta våra säljare för ytterligare information om hur Hyttsten ger effektivare halkbekämpning till lägre kostnader.

Friktionstal

Material Friktions-koefficient Notering
Varm sand 55-60 ° C 0,20 - 0,25 Minskar relativt snabbt.
Befuktad sand 0,32 - 0,37 God långtidsverkan.
Kall Hyttsten 0,40 - 0,46 Mycket god långtidsverkan.
Varm Hyttsten   Ungefär samma som för kall Hyttsten
 
Tabellen visar på resultat av VRN-försök med Hyttsten som sandningsmaterial. Proverna utförda i Luleå.

Referenser Bygg & anläggning

Om cookies Påloggad användare: VisitorÄndrad: 19 januari 2011