merlandet.se > Djurhållning > Utläggning Paddex

Hagar

OBS vid utläggning i Hagar gäller inte fördelning enligt principen rutnätet:
Vi brukar normalt räkna på ca 10 cm Paddex i snitt. Lägg som mest 15 cm, tunna ut till ca 3-4 cm längst bort från insläppet. Detta motsvara ca 150 kg/m2. (1 flak ca 12 ton räcker till ca 80 m2). Minbeställning 1 lastväxlare = ca 35 - 36 ton.

Fördelning och utläggning av Paddex

När allt är utlagt börjar man jämna till med lastmaskin eller grävskopa. Avsluta med slätdraging.  

Ridbana 20*40 fördelning av Paddex:
Skissen visar schematisk fördelning av Paddex på en bana som är 20*40m. Normalt beställer man 216 ton till banan, om leveransen sker med lastväxlare blir det totalt 18 flak(om 12 ton) att tömma.
OBS! Bygger ni 22*42 går det åt 250 ton!

Ridbana 20*60 fördelning av Paddex:
Till en bana som är 20*60m åtgår ca 324 ton, om leveransen sker med lastväxlare blir det totalt 27 flak att tömma.
OBS! Bygger ni 22*62 går det åt 370 ton! 

Ridbana annat mått:
På motsvarande sätt anpassar man till andra mått. Normalt åtgår ca 270 kg/m2 för en ridbana. (1 flak ca 12 ton räcker till ca 45 m2).

Ridhus:
I ett ridhus rekommendera vi ca 300 kg/m2. (1 flak ca 12 ton räcker till ca 40 m2).


Till Entreprenören!

När man lägger ut Paddex ska man inte ställa lasern på 18 cm och börja från ena änden! Då kommer inte materialet att räcka!
Den av oss rekommenderade mängden ska spridas jämnt över hela banan. Paddex packar sig mycket lätt och kör man fram och tillbaka med tunga fordon kan räkna med upp till 20-25% packning.

Om cookies Påloggad användare: VisitorÄndrad: 3 september 2013