merlandet.se > Trädgård > Växter - kväve

Tabell från naturvårdsverket

TABELL 6.2. Indikatorvärden avseende kväve för arter som analyserats i minst 100 sydsvenska lövskogar (Diekmann & Falkengren-Grerup, 1998). Värdet baserar sig på arters förekomst i förhållande till markens produktion av ammonium och nitrat (FNIS) respektive på erfarenhetsmässiga bedömningar (Ellenberg, 1992). Värdena anges mellan 1 och 9. Ett lågt indikatorvärde betyder enligt FNIS att arten finns i marker där kvävet huvudsakligen föreligger som ammonium och ett högt värde att det föreligger som nitrat. För Ellenbergs N-värde betecknar indexet låg till god kvävetillgång.

Källa: Naturvårdsverkets rapport 5066: Effekter av kvävenedfall på skogsekosystem


Kommentar från Merox: Vi vet att blåbär trivs och växer mycket bra med Ammoniumsulfat som gödsel.  

FNIS-

ELLENBERGS

LATINSKT NAMN

SVENSKT NAMN

KLASS

N-VÄRDE

 

(MEDEL)

2

3

Vaccinium myrtillus blåbär,
    Deschampsia flexuosa kruståtel

3

4

Luzula pilosa vårfryle

4

2,6

Agrostis capillaris rödven,
    Anthoxanthum odoratum,  vårbrodd,
    Festuca ovina, Maianthemum fårsvingel,
    bifolium, Melampyrum ekorrbär,
    pratense  ängskovall

5

3,6

Campanula persicifolia, Hiera-  stor blåklocka, skogscium
    murorum, Lathyrus lini-  fibbla, gökärt,
    folius, Poa angustifolia,  ängsgröe,
    Rubus idaeus hallon

6

5,5

Convallaria majalis, Dactylis  liljekonvalj, hundglomerata,
    Dryopteris filix-mas,  äxing, träjon,
    Fragaria vesca, Galeopsis bifida smultron, toppdån
    tetrahit, Melica nutans, Melica  pipdån, bergslok, lunduniflora,
    Oxalis acetosella, Poa slok,  harsyra, lundnemoralis,
    Stellaria holostea,  buskstjärnblomma,
    Stellaria media, Veronica chamaedrys våtarv, teveronika

7

7,4

Anthriscus sylvestris, Cardamine hundkäx, tandrot
    Hepatica nobilis,  blåsippa,
    Milium effusum, Primula veris,  hässlebrodd, gullviva,
    Rubus saxatilis, Vicia sepium  stenbär, häckvicker

8

6,7

Galium aparine, Geranium sylva-  snärjmåra, skogsnäva,
    ticum, Geum rivale, Geum urba-  humleblomster, nejliknum,
    Mercurialis perennis,  blomster, skogsbingel,
    Taraxacum officinale agg. maskros

Om cookies Påloggad användare: VisitorÄndrad: 9 maj 2014