SSAB Merox AB
Merit
613 80 Oxelösund


Logga in

Om cookies

Merit 5000

Försäljning av Merit har UPPHÖRT. För mer info kontakta Merox. 

Merit 5000 är ett tillsatsmaterial för betong. Intenationell benämning är: Ground granulated blastfurnace slag (GGBS). Produkten framställs av torkad Hyttsand.

Merit 5000 används vanligen i kombination med cement och har liknande hållfasthetsutveckling.

En mycket intressant användning är vidhäftningsmedel i asfalt. Vi arbetar också med utveckling av markstabilisering med blandningar av Merit och Cement.

Läggning av Merolit i lösdriftsladugård.

Merolit är en betongliknande produkt med hög bärighet samt beständighet mot kemiska angrepp!

Ändrad: 13 mars 2018

Paddex Hyttsten Merit=0