BDX AB
Box 854
97126 Luleå

SSAB Merox AB
61380 Oxelösund

Logga in

Om cookies

Hyttsten

Merox arbetar ständigt med att öka kunskapen och informationen gällande bland annat Hyttsten. Hyttstenshandböckerna är tänkta att fungera som komplement vid konstruktion av anläggningar. Handböckerna kan användas av alla! Allt från entreprenörer till privatpersoner. 

Hyttstenshandbok Typ M samt L .

Samarbete Merox - BDX

Välkommen till denna gemensamma sida för SSAB MEROX och BDX vilka båda säljer Hyttsten i Sverige!

Här hittar Du information om produkterna Hyttsten och Hyttsand, vad de kan användas till, hur man bygger etc. Hyttsten tillverkas parallellt med stål vid SSAB:s stålverk i Luleå och Oxelösund. I Oxelösund tillverkas också Hyttsand.

Om du bor i Västernorrlands län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län är BDX din kontakt. I övriga landet svarar Merox  på dina eventuella frågor.

Råvaran till Hyttsten och Hyttsand är masugnslagg, vilken produceras parallellt med järnframställning i masugnar. Vid SSAB anläggningar produceras ca 500.000 ton masugnsslagg per år. Slaggen som flyter ovanpå järnet rinner vid tappning ned i slaggskänk via en ränna. Vid tappning har masugnsslagg en temperatur på ca 1500°C. Rätt hanterad, kan den omvandlas till produkter med mycket speciella egenskaper. Masugnslagg styrs via kylningsförfarande till två huvudprodukter:
Hyttsten eller Hyttsand.

Hyttsten är det gemensamma namnet för gjuten och luftsvalnad Masugnsslagg. När Hyttstenen svalnat bryts den med lastmaskin, krossas och siktas till önskade sorteringar. Normalt samma sorteringar som bergkross.

Hyttsten består i huvudsak av omsmälta naturliga bergarter och innehåller främst kisel och kalk. Produkten kännetecknas av låg skrymdensitet, hög friktion, hög isoleringsförmåga och cementegenskaper.

Snabbkyls (granuleras) den smälta masugnsslaggen i vatten, erhålls en lätt glasig sandliknande produkt, som kallas Hyttsand. Hyttsand får genom sin glasiga (amorfa) struktur andra egenskaper jämfört med den luftsvalnade slaggen

Även ur miljösynpunkt är Hyttsten ofta ett bättre alternativ än naturgrus och bergkross.

Ändrad: 16 januari 2017 Påloggad användare: Visitor