merlandet.se > Hyttsten


Masugnsslagg består av smälta naturliga bergarter.

Hyttsten är ett lätt krossmaterial som består av omsmälta naturliga bergarter som fått svalna i luft. Hyttsand är en granulerad variant. Båda produkterna karaktäriseras som miljövänliga med låg vikt, hög bärighet, till bra priser. Vi säljer också bergkross och sandningsand.

 

Hyttsten ett ekonomiskt och miljövänligt kvalitetsmaterial.

Använd den enkla och effektiva metoden att få bra grusvägar!

Hyttsten planer och vägar

Hyttsten har mycket goda egenskaper som vägbyggnadsmaterial. Högt deformationsmotstånd, låg volymvikt, god isoleringsförmåga och binder ihop med cementliknande bindningar. Tillsammans ger detta förstärknings- och bärlager med utmärkta egenskaper.

Hyttsten är i de flesta fall ett bättre alternativ än bergkross. Den låga volymvikten minskar också belastningen på dålig mark och ger mer volym/ton jämfört med traditionellt material och därmed även en lägre entreprenadkostnad.

te Villd du veta mer? Klicka på loggan:

 

Vad kostar det?
Klicka på länken:
  

Hyttsten på grusvägar gör vägen starkare och tåligare.

En grusväg med slitlager av hyttsten har hög bärighet - och kräver ringa framtida underhåll. Underhåll sker på traditionellt sätt genom vattning och sladdning.

Hyttsten ett ekonomiskt och miljövänligt kvalitetsmaterial från SSAB

Hur gör man för att få en bra grusväg

Bäst är att passa på när vägen är våt, efter regn eller tjällossning.
Hyvla vägen så att en fuktig mjuk yta erhålles, toppa därefter med ett skikt på ca 5 - 10 cm Hyttsten sortering 0/8 mm.

Hyttsten - den enkla och effektiva metoden att få bra grusvägar.

När vägens grus och lera efter någon tid blandats och reagerat med Hyttsten erhålls en mycket slät och jämn väg.

Är underlaget dåligt t.ex. innehåller mycket rullgrus etc bör man bygga under med ca 10 cm Hyttsten 0/16 mm, avsluta dock med Hyttsten 0/8 för bästa resultat.

Hyttstenens hållfasthet och seghet ökar med tiden genom kemiska reaktioner och cementliknande bindningar. Den med tiden ökade bärigheten minskar risken för gropar och "tvättbrädor" i överytan.

Mer volym per ton
Hyttsten har lägre volymvikt än traditionellt vägmaterial. Det ger lägre marktryck och därigenom mindre risk för sättningar på dålig mark. Den lägre volymvikten ger också bättre ekonomi för transporter från vårt upplag till Er.

Hyttsten isolerar bättre än traditionellt vägmaterial mot kyla. Detta gör att risken för tjälskador minskar.

Hyttsten

Användningsområden för Hyttsten:
Vägunderhåll, vägbyggnad, markstabilisering, grusvägar, hagar, ridbanor, halkbekämpning, dränering och isolering.

Se också nedanstående guider:


          

Produkt/sortering Hyttsten typ M (Medium densitet)    Volymvikt ton/m3 Användning
Hyttsten 0/90 1,4   Förstärkningslager  eg 0/63
Hyttsten 0/32 1,5   Bärlager, förstärkningslager  
Hyttsten 0/16 1,5   Bärlager (eventuellt Slitlager)  
Hyttsten 0/8 1,5   Slitlager, stabilisering lera i hagar, ridbanor, halkbekämpning, sättning av markplattor 


Handbok!
Läs vår handbok/materialguide för användning av Hyttsten typ M till anläggningsändamål.


Om cookies Påloggad användare: VisitorÄndrad: 9 november 2023