BDX AB
Box 854
97126 Luleå

SSAB Merox AB
61380 Oxelösund

Logga in

Om cookies

Samarbete Merox - BDX
Geografisk fördelning

BDX säljer produkten Hyttsten i norra Sverige och Merox i södra Sverige
Produkten Hyttsten tillverkas i Oxelösund av SSAB division Grovplåt, Merox AB och Foria AB. I Luleå sker tillverkningen av SSAB division Tunnplåt och BDX.
Merox säljer också Hyttsand.

Merox

SSAB Merox AB är ett helägt dotterbolag till SSAB EMEA AB. Merox uppgift är att optimera hanteringen av SSAB EMEAS-s biprodukter, skrot och avfall. Styrelsen består av chefer från Luleå, Borlänge och Oxelösund, även PTK och Metall har representanter från de olika orterna.  

När SSAB EMEA tillverkar stålprodukter, ca 3,5 Mton per år, framställs samtidigt ca 1,5 Mton biprodukter. Merox utvecklar och nyttiggör dessa produkter, vilka har vitt skilda och ofta unika egenskaper. Arbete ingår som en del i SSABs övergripande miljöarbete.

Merox omsätter ca 500 M kr och har ungefär 60 anställda och sysselsätter omkring 100 entreprenörer. Verksamheten i Oxelösund och i Luleå baseras på SSABs metallurgi medan Merox i Borlänge hanterar skrot, järnoxid, glödskal och begagnad utrustning. Utöver dessa orter, där också SSAB EMEA har verksamhet, driver Merox ett malverk i Grängesberg.

Mer information finns att hämta på Merox hemsida.

BDX

BDX erbjuder helhetslösningar inom entreprenadmaskin- och transportbranschen. Förutom Hyttsten kan BDX leverera produkter från ca 30 berg- , morän- och grustäkter på ett flertal platser i Norrbotten. Inom koncernen finns ett flertal egna kross- och sorteringsanläggningar. Vi jobbar över hela landet men Norrbotten och norra Västerbotten är vår hemmamarknad.

Mer information finns att hämta på BDX hemsida

BDX Industri AB

På materialsidan kan vi leverera alla nödvändiga material för mark- och vägbyggnad. För SSAB:s räkning utför vi förädling, krossning och leveranser av Hyttsten. Hyttsten är en beprövad och väl fungerande produkt för markförstärkning. Speciellt där marken har dålig bärighet har Hyttsten visat sig överlägset andra material.

Hyttsten krossas och sorteras normalt till samma sorteringar som berg- och grusmaterial. Eftersom vi arbetar med egna krossanläggningar kan andra sorteringar produceras om önskemål finns. 
Kontakta oss så hjälper vi dig hitta den rätta lösningen.
En lösning där båda parter kan vara nöjda med ett väl genomfört uppdrag.
Bolaget ansvarar för en rad entreprenadarbeten hos SSAB i Luleå. Bland de viktigaste märks funktionsentreprenaden för SSAB:s brikettfabrik med ansvar för allt från uppsamlandet av biprodukter från SSAB:s produktionsenheter till återleverans i stålproduktionen. Produktionen av briketter uppgår för närvarande till 140 000 ton per år, men anläggningen har kapacitet för betydligt större volymer.

Ändrad: 26 september 2011 Påloggad användare: Visitor