BDX AB
Box 854
97126 Luleå

SSAB Merox AB
61380 Oxelösund

Logga in

Om cookies

Användningsområden

 

Hyttsten (gjuten och luftsvalnad masugnsslagg) består av smälta naturliga bergarter. Viktiga referenser är E-4 söder om Nyköping respektive söder om Luleå byggda på Hyttsten.


Handböcker

Läs våra materialguider för användning av Hyttsten till anläggningsändamål:

Handbok typ M införd 2010-06-02. Handbok typ L införd 2012-03-23 och uppdaterad 2013-07-10

Användningsområden för Hyttsten:
Vägunderhåll, vägbyggnad, markstabilisering, grusvägar, hagar, ridbanor, halkbekämpning, dränering och isolering. Råvara för cementindustrin och för mineralullsindustrin mm.

Annan användning.
Vid eventuell användning av våra produkter för husbyggnad, kontakta oss för rådgivning.

Se också nedanstående guider:

Produkt/sortering Hyttsten typ L         (Låg densitet)      Volymvikt ton/m3 Användning
Hyttsten 0/250   1,25 Förstärkningslager, skyddslager, fyllning  
Hyttsten 0/125 1,25 Förstärkningslager
Hyttsten 0/90 1,32 Förstärkningslager
Hyttsten 0/63   1,4   Förstärkningslager  
Hyttsten 0/45 1,35 Förstärkningslager
Hyttsten 0/31,5 1,5   Bärlager, förstärkningslager  
Hyttsten 0/8   1,4   Slitlager, stabilisering lera i hagar, ridbanor, halkbekämpning  
Hyttsten 0/4 1,45 Halkbekämpning, sättning av markplattor

Hyttsten typ L tillverkas och försäljs av BDX


          

Produkt/sortering Hyttsten typ M (Medium densitet)    Volymvikt ton/m3 Användning
Hyttsten 0/125 1,4   Förstärkningslager
Hyttsten 0/63 1,4   Förstärkningslager  
Hyttsten 0/32 1,5   Bärlager, förstärkningslager  
Hyttsten 0/16 1,5   Bärlager (eventuellt Slitlager)  
Hyttsten 0/8 1,5   Slitlager, stabilisering lera i hagar, ridbanor, halkbekämpning, sättning av markplattor 
Hyttsten 2/4   1,3   Sandningssand  
Hyttsten 8/16 1,3   Dränering, isolering, rörgravar  
Hyttsten 16/32 1,3   Dränering, isolering


Hyttsten typ M är testad i triaxialförsök. Produkterna tillverkas och försäljs av Merox

Kontakta våra säljare för ytterligare information om användning av Hyttsten:

 Skicka en förfrågan eller ring! -

BDX säljer produkten Hyttsten i norra Sverige och Merox i södra Sverige. Merox säljer också Hyttsand.

Ändrad: 2 juni 2010 Påloggad användare: Visitor