BDX AB
Box 854
97126 Luleå

SSAB Merox AB
61380 Oxelösund

Logga in

Om cookies

Produkterna - Hyttsten - Hyttsand

Handböcker

Läs våra materialguider för användning av Hyttsten till anläggningsändamål:

Handbok typ M införd 2010-06-02. Handbok typ L införd 2012-03-23 och uppdaterad 2013-07-10

 
E-4 söder om Nyköping med bärlager av hyttsten.
Hyttsten har mycket goda egenskaper som vägbyggnads- material. Högt deformationsmotstånd, låg volymvikt, god isoleringsförmåga och binder ihop med cementliknande bindningar. Tillsammans ger detta förstärknings- och bärlager med utmärkta egenskaper.

Hyttsten är i de flesta fall ett bättre alternativ än bergkross. Den låga volymvikten minskar också belastningen på dålig mark och ger mer volym/ton jämfört med traditionellt material och därmed även en lägre entreprenadkostnad.

Snabbkyld masugnsslagg, Hyttsand, har också mycket goda tjälisolerande egenskaper och kan i de flesta fall ersätta cellplastisolering.

Ändrad: 3 juni 2015 Påloggad användare: Visitor