BDX AB
Box 854
97126 Luleå

SSAB Merox AB
61380 Oxelösund

Logga in

Om cookies

Miljö & säkerhetsdata

Hyttsten
Vår huvudprodukt, Hyttsten består av omsmälta naturliga bergarter och innehåller främst kisel och kalk. Produkten kännetecknas av låg densitet, hög friktion, hög isoleringsförmåga och cementegenskaper.

Bergkross lakar ofta mycket mer än Hyttsten. Tungmetaller drivs av under processen i den heta masugnen.

Information om våra säkerhetsdatablad!

Ändrad: 27 januari 2014 Påloggad användare: Visitor