SSAB Merox AB
Paddex
61380 Oxelösund

Login

Om cookies

En ridbana med Paddex har unika egenskaper:
 • Hög inre friktion ger:
  - Effektiv upptagning av hovens rörelseenergi
  - Bra fäste för hoven vid "avstamp" och "tvära svängar"
 • Hårdhet justerbar med harvning
 • Ett poröst material som binder fukt bra, särskilt i kombination med ett fukthållande terrassmaterial
 • Vintertid: rätt bygge och skötsel gör banan användbar även under frostperioder - längre "driftstid"
 • Bra dränering
 • Stabiliserar effektivt
 • Snabbt och enkelt bygge  

Svikt?

I ridsammanhang talas det ofta om "svikt". Detta ord bör användas med viss försiktighet. Vi anser att "svikt" egentligen betyder "fjädrande", andra har ofta en annan uppfattning. Paddex är i sig ett stumt material, dock fungerar materialet bra för upptagning av hovarnas rörelsenergi vid "landning" och ger även ett bra fäste vid "avstamp" för nästa steg. En viss svikt kan man åstadkomma om terrassen, dvs det som finns under Paddexlagret har sviktande egenskap, tex fuktig lera. Vi anser alltså att det fukthållande lagret är mycket väsentligt för att få en bra Paddexbana. 

Ursprung

Paddex framställs i en smältprocess där gråberg förenas med kalksten. Utseendet liknar lavasten. Paddex innehåller ca 32% CaO och 33% SiO2, både kalken, Ca och kiseln, Si utvecklar cementliknande bindningar med varandra och med leran. S.k leraggregat bildas och ger en något luftigare konsistens än vad leran har i sig själv.

Paddex och Hyttsten har samma kemiska egenskaper som M-kalk. Se även produktspecifikation Paddex, samt säkerhetsdatablad Hyttsten.

Vad gör man den dagen man vill bli av med Paddex?
Förbrukad Paddex kan spridas som lantbrukskalk på åkrarna. Ger kalkeffekt och sund odlingsmark!

Ändrad: 27 January 2014

Hyttsten