SSAB Merox AB
Paddex
61380 Oxelösund

Logga in

Om cookies

Paddex i ridhus

Hur bygger man?

Börja med att lägga hela banan helt vågrätt. Sträva efter att få en maximal avvikelse på ca + - 2 cm från önskad höjd. Om detta är svårt att åstadkomma, sträva då efter bombering om ca 5 - 10 cm (se uteridbana). Banan ska inte dräneras inne i ridhuset. Dränering ska ske utanför enligt normalt byggsätt.

 

Fukthållande lager

Det är helt förkastligt att bygga en Paddexbana på dränerande underlag som t.ex. bergkross!
Lera eller annat lämpligt material måste finnas och fungera som ett fukthållande lager till vilket Paddex ska kunna lämna och hämta fukt.

Paddex är i sig är mycket väldränerande. För mycket dränering ger onödig damning! Mer information hittar du på sidan Underhåll .

  1. Börja med att avlägsna "grässvålen" (växtlighet inklusive rötter) men inte all matjord. Planera banan noggrant, använd helst avvägningsinstrument eller laser och grävmaskin.
  2. Nu är terrassen dvs underlaget klart. Terrassen består normalt alltså av befintliga lermassor och eller matjord.
  3. På den färdiga terrassen fördelar man ut all Paddex i ett moment    1 ton räcker till ca 3,3 m2 bana.
  4. Vattna gärna och släta till ytan ofta i början. Man kan påskynda att banan sätter sig genom att packa väl. Den undre delen av Paddex-lagret blir med tiden mycket stabil men behåller ändå en god dränerande funktion.
  5. Det översta skiktet ca 4 - 7 cm Paddex, ska hållas mjukt. När ni börjar använda ridbanan kommer hästarna att hålla materialet i rörelse så att toppskiktet inte hårdnar. Harvning sker normalt bara någon gång per år.
  6. Det är mycket viktigt att slätdra ofta speciellt när banan är ny och håller på att sätta sig.

 

Paddex som lagts ut enligt ovan har en mycket god bärighet. Den bär utan problem en fullastad lastbil.

Materialåtgång Paddex i ridhus

  • ridhus 20 * 60 m: ca 360 ton
  • ridhus 20 * 40 m: ca 240 ton
    Detta ger ca 300 kg Paddex/m2.

När vi beräknar erforderlig volym Paddex till ridhus har vi erfarenhetsmässigt kommit fram till att man beräknar ca  20 cm Paddex i genomsnitt. . Detta är opackad tjocklek. När man lägger ut och packar Paddex-banan blir tjockleken några cm tunnare (packningsgrad 20-25%). För att få en fungerande bana ska man alltså följa våra rekommendationer. Utläggning se särskild sida.

Korrekt sätt att beräkna åtgång är: 1 ton Paddex räcker till ca 3,3 m2 ridbana.

 

Din nyanlagda bana måste skötas väl för att bli så bra som möjligt! Läs på sidan: Underhåll hur du ska göra!

Vill du veta mer?

 Kontakta våra återförsäljare av Paddex för mer information!

Du kan också kontakta våra kunder för att höra vad de tycker!

Ändrad: 2 maj 2013

Hyttsten