SSAB Merox AB
Paddex
61380 Oxelösund

Login

Om cookies

Björkvikskonceptet! Snart över hela Sverige!

Se här hur enkelt bygger du en ridbana eller förbättrar befintliga sandbanor med Paddex.
Paddex fungerar mycket bra även i ridhuset, eller som toppskikt i en skrittmaskin!
Att stabilisera hagar är också mycket effektivt med Paddex.

 

Intresset för ridbanor är mycket stort. Det finns väldigt många dåliga och dammiga ridbanor och många kanske helt saknar ridbana. MEROX kan nu erbjuda ett prisvärt och mycket bra alternativ!
Vår idé är att med okonventionell uppbyggnad få en mycket bra ridbana till lägsta möjliga kostnad.

Ö Frutäppan ridbana 20 * 60 m. Materialåtgång ca 325 ton + dränering
Referensanläggningen i Björkvik i Sörmland, byggdes sommaren 2002. Resultatet är mycket bra. Banan är fast men inte för hård. Under torra sommarmånader har den fungerat mycket bra utan att damma nämnvärt, porös Paddex förmår magasinera vatten mycket bra. Vanliga sandbanor krävde samtidigt riklig bevattning för att vara användbara.
Även under höstregn och under vinter och vår har banan varit bra att rida på. Toppskiktet av Paddex har varit lagom "löst", medan bärlagret som reagerat tillsammans med befintliga jordmassor gjort banan stadig.

Eleonor Sinander på sin häst Dancer Gold B
Materialet, Paddex, är fast men inte för hårt

Ändrad: 16 July 2007

Hyttsten