SSAB Merox AB
Paddex
61380 Oxelösund

Logga in

Om cookies

Bättre ridbana med Paddex!

Markduk eller inte markduk?

Vi vet att många undrar varför vi numera rekommenderar markduk.

Från början byggdes nästan alla Paddex-banor utan markduk. De flesta banorna blev mycket bra, men några banor har inte hållit, dvs lera har trängt upp. Detta är mycket besvärligt att åtgärda och för att undvika detta rekommenderar vi sedan år 2008 att lägga markduk under Paddex. Kontakta oss om ni har problem med era banor. Vi vill veta vad som inte är bra och hjälper mycket gärna till!

Hur bygger man?

Bygg utan dränering! Enklare att göra och till lägre kostnad!

Vi har god erfarenhet av att enbart bombera underlaget. Tänk så här: Hela banan ska helst vara vågrät, (den kan eventuellt få luta längdleds, men absolut inte tvärleds). Planera ut materialet så att medellinjen längs med banan ligger ca 10 - 15 cm högre än ytterkanterna. Gräv ordenliga diken på långsidorna av banan.

Detta sätt att bygga fungerar bra upp till ca 25 meters banbredd. Vid bredare banor bör man komplettera med ett eller fler längsgående dräneringar och lutning av banan mot dessa.

Paddex i sig är mycket väldränerande. För mycket dränering kan ge onödig damning och fördröjer Paddex stabilisering!

Oavsett materialval är det alltid viktigt att planera lokaliseringen av ridbanan noggrant, tänk på vädersträck, skugga från skog etc. Undvik att placera ridbanan i närheten av brunnar eller vattentäkter.

Fråga oss gärna om råd innan ni bygger!

1.    Börja med att avlägsna "grässvålen" (växtlighet inklusive rötter) men inte all matjord. Om ingen eller ringa växtlighet finns bör matjorden ligga kvar. Ett fukthållande lager under Paddex måste finnas för att stabilisering och fuktmagasinering ska fungera

 

2.   Planera banan noggrant, använd helst laser (eller avvägningsinstrument) och grävmaskin. Försök få banan bomberad, (dvs. medellinjen ca 10 - 15 cm högre än ytterkanterna) så att tvärsnittet blir i bågform, dvs. ingen markerad medellinje ska synas.  

 

3.   Lägg ut markduk. För att säkerställa att Paddex hålls åtskilt från de underliggande massorna (terrassen) rekommenderar vi normalt markduk. (Anledning: kvickrot m.fl. ogräs tar sig igenom Paddex-lagret. Vid risk för dålig bärighet p.g.a. mjuk lera måste också markduk användas.) 

 

5.   Nu är terrassen dvs. underlaget klart. Terrassen består normalt alltså av befintliga lermassor och eller matjord, lagda i våg men med bombering

 

4.   På den färdiga terrassen fördelar man ut all Paddex i ett moment!

     1 ton räcker till ca 3,7 m2 bana.

 

6.   Vattna gärna och släta till ytan ofta i början. Man kan påskynda att banan sätter sig genom att packa väl. Den undre delen av Paddex-lagret blir med tiden mycket stabil men behåller ändå en god dränerande funktion.

 

7.   Det översta skiktet ca 4 - 7 cm Paddex, ska hållas mjukt. När ni börjar använda ridbanan kommer hästarna att hålla materialet i rörelse så att toppskiktet inte hårdnar.

 

Det är mycket viktigt att ridbanan sköts på rätt sätt. Detta gäller särskilt den första tiden. Läs på sidan underhåll vad vi rekommenderar.

 

Din nyanlagda bana måste skötas väl för att bli så bra som möjligt! Läs på sidan: Underhåll hur du ska göra!

Vid extrema förhållanden kan man behöva dränera med diken. Fråga våra säljare till råds!

I så fall ska ni efter punkt 2. utplanering enl ovan göra följande:

 • Gräv dräneringsdiken i den planerade ytan, med ca 7 - 10 meter avstånd. Se till att få ordentligt fall på dikena. Tips: elfirmor har ofta lämplig utrustning för nedgrävning av elkablar.
 • Lägg ned dräneringsslang min diam 80 mm. Packa in slangarna med dräneringsgrus gärna Hyttsten 18 - 32 mm eller Hyttsten 6 - 18 mm. Alternativt kan motsvarande bergkross material användas.
 • Se till att dräneringen byggs så att den kan stängas av sommartid!

Därefter fortssätter man enligt pkt 4 ovan.

Ridbanans konstruktion med namn på de olika lagren:
Rörligt toppskikt + All Paddex lägges i ett moment! (Åtgång 1 ton till 3,7 m2)
bärande del (Varav rörlig del är ca 2 - 7 cm och
  resterande fungerar som bärande del)
 Markduk
Terrass dvs Underlaget  Fukthållande lager = normalt befintliga jordmassor. 
(Vid extremfall: dränering: diken, slang täckt med dräneringsgrus Hyttsten 18 –32 mm)

 

Materialåtgång Paddex

 • ridbana 20 * 60 m: ca 325 ton + eventuell dränering
 • ridbana 20 * 40 m: ca 215 ton + eventuell dränering
  Ca 270 kg Paddex/m2.
  OBS! Bygger ni 22*42 går det åt 250 ton!
  Bygger ni 22*62 går det åt 370 ton!
   

  När vi beräknar erforderlig volym Paddex har vi erfarenhetsmässigt kommit fram till att man teoretiskt beräknar ca 18 cm Paddex i genomsnitt. Detta är opackad tjocklek. När man lägger ut och packar Paddex-banan blir tjockleken några cm tunnare (packningsgrad 20-25%). För att få en fungerande bana ska man alltså följa våra rekommendationer. Utläggning se särskild sida.

  Korrekt sätt att beräkna åtgång är: 1 ton Paddex räcker till ca 3,7 m2 ridbana.

   

  Jämför gärna med en traditionell ridbana!

Kan man lägga Paddex på befintliga sandbanor?

Vill du veta mer?

 Kontakta våra återförsäljare av Paddex för mer information!

Du kan också kontakta våra kunder för att höra vad de tycker!

Ändrad: 27 augusti 2013

Hyttsten