BDX AB
Box 854
97126 Luleå

Logga in

Om cookies

- Halkbekämpning

Sandning med hyttsten ger högre friktion. Varaktigt!

Hyttsten används även som sandningssand (sortering 2/4 eller 0/4 mm). Det ger ännu säkrare vägar vintertid! Se diagram från vägverkets test nedan.

Vägverkets jämförande prov i Luleå visar att hyttsten behåller vägbanans ökade friktion under längre tid än andra sandningsmaterial.

Kontakta våra säljare för ytterligare information om hur Hyttsten ger effektivare halkbekämpning till lägre kostnader.

Friktionstal

Material Friktions-koefficient Notering
Varm sand 55-60 ° C 0,20 - 0,25 Minskar relativt snabbt.
Befuktad sand 0,32 - 0,37 God långtidsverkan.
Kall Hyttsten 0,40 - 0,46 Mycket god långtidsverkan.
Varm Hyttsten   Ungefär samma som för kall Hyttsten
 
Tabellen visar på resultat av VRN-försök med Hyttsten som sandningsmaterial. Proverna utförda i Luleå.

Halkbekämpning

Halkbekämpning på vintervägar kan utföras antingen genom kemiska eller mekaniska insatser. Kemiska åtgärder utförs med saltinblandad sand, flinga eller saltlösning.
Mekanisk bekämpning görs med sandningssand eller Hyttsten.
Den totalt skonsammaste typen av halkbekämpning påstår vi vara den med Hyttsten. Vi sparar på ändliga resurser samtidigt som det är den billigaste åtgärden.

Ändrad: 25 oktober 2010 Påloggad användare: Visitor