BDX AB
Box 854
97126 Luleå

Logga in

Om cookies

- Ridbana

Ridbanor - Hyttsten

En ridbana av Hyttsten har unika egenskaper:
 • Hög inre friktion ger:
  • Effektiv upptagning av hovens rörelseenergi
  • Bra fäste för hoven vid "avstamp" och "tvära svängar" 
 • Hårdhet justerbar med harvning
 • Ett poröst material som binder fukt bra, särskilt i kombination med ett fukthållande terrassmaterial
 • Vintertid: rätt bygge och skötsel gör banan användbar även under frostperioder - längre "driftstid" 
 • Bra dränering
 • Effektiv stabilisering
 • Snabbt och enkelt att anlägga

Svikt?

I ridsammanhang talas det ofta om "svikt". Detta ord bör användas med viss försiktighet. Vi anser att "svikt" egentligen betyder "fjädrande", andra har ofta en annan uppfattning. Hyttsten är i sig ett stumt material, dock fungerar materialet bra för upptagning av hovarnas rörelsenergi vid "landning" och ger även ett bra fäste vid "avstamp" för nästa steg. En viss svikt kan man åstadkomma om terrassen, dvs det som finns under Hyttstenslagret har sviktande egenskap, tex fuktig lera.
Vi anser alltså att det fukthållande lagret är mycket väsentligt för att få en bra ridbana. 

Ursprung

Hyttsten framställs i en smältprocess där gråberg förenas med kalksten. Utseendet liknar lavasten. Hyttsten innehåller ca 30% CaO och 34% SiO2, både kalken, Ca och kiseln, Si utvecklar cementliknande bindningar med varandra och med leran. S.k leraggregat bildas och ger en något luftigare konsistens än vad leran har i sig själv. Se produktspecifikation för Hyttsten 0/8.

Ändrad: 2 december 2014 Påloggad användare: Visitor