BDX AB
Box 854
97126 Luleå

SSAB Merox AB
61380 Oxelösund

Logga in

Om cookies

Kommunala gator

 

Vid dåliga markförhållanden, lerjordar etc, fungerar ovanstående byggnadsmetod utomordentligt bra. Efter urschaktning samt utläggning av dräneringsslang och markduk, läggs Hyttstenen ut i ett lager och packas. När så bärlagret är utlagt och packat, är det klart för beläggning.

OBS! Även Hyttsten 0/63 kan användas.

Ändrad: 24 februari 2009 Påloggad användare: Visitor