BDX AB
Box 854
97126 Luleå

SSAB Merox AB
61380 Oxelösund

Logga in

Om cookies

- Stark grusväg
Hyttsten på grusvägar gör vägen starkare, tåligare och säkrare- Året runt.

Hyttsten ett ekonomiskt och miljövänligt kvalitetsmaterial från Merox

En grusväg med slitlager av hyttsten har hög bärighet - och kräver ringa framtida underhåll. Underhåll sker på traditionellt sätt genom vattning och sladdning.

Hur gör man för att få en bra grusväg

Bäst är att passa på när vägen är våt, efter regn eller tjällossning.
Hyvla vägen så att en fuktig mjuk yta erhålles, toppa därefter med ett skikt på ca 5 - 10 cm Hyttsten sortering 0/8 mm.

Hyttsten - den enkla och effektiva metoden att få bra grusvägar.

När vägens grus och lera efter någon tid blandats och reagerat med Hyttsten erhålls en mycket slät och jämn väg.

Är underlaget dåligt t.ex. innehåller mycket rullgrus etc bör man bygga under med ca 10 cm Hyttsten 0/16 mm, avsluta dock med  Hyttsten 0/8 för bästa resultat.

Hyttstenens hållfasthet och seghet ökar med tiden genom kemiska reaktioner och cementliknande bindningar. Den med tiden ökade bärigheten minskar risken för gropar och "tvättbrädor"i överytan.

Mer volym per ton
Hyttsten har lägre volymvikt än traditionellt vägmaterial. Det ger lägre marktryck och därigenom mindre risk för sättningar på dålig mark. Den lägre volymvikten ger också bättre ekonomi för transporter från vårt upplag till Er.

Hyttsten har ingen negativ inverkan på miljön. Dess höga kalkhalt är istället positiv för närliggande omgivning.

Hyttsten isolerar bättre än traditionellt vägmaterial mot kyla. Detta gör att risken för tjälskador minskar. 

Kontakta våra säljare för ytterligare information om hur Hyttsten ger bättre vägar till lägre kostnader.

Ändrad: 15 mars 2010 Påloggad användare: Visitor