BDX AB
Box 854
97126 Luleå

SSAB Merox AB
61380 Oxelösund

Logga in

Om cookies

Utjämning

 

Utjämningen skall ske med minst 8 m längd i terassen med bättre överbyggnadsmaterial.

Se vidare i ATB Väg 2005 kap. C2.4.3.5


 

Utspetsning skall ske med minst 8 m längd i jorden vid den lägre tjälfarlighetsklassen, och med minst 16 m längd i jorden vid den högre tjälfarlighetsklassen.

Se vidare ATB Väg 2005 kap. C2.4.3.4 och fig. C2.4-2.


Traktorutbredning s.k. Bergtippning

 

Mottagning skall utföras som "traktorutbredning" enligt AnläggningsAMA kap.CE. Materialet skall tippas minst fem meter från slänt.

Metod för fyllning av förstärkningsmaterial

 

Förutom att materialet skall tippas för traktorutbredning, skall tippning ske i "solfjäderform" för att undvika separation mellan de olika tippningarna. Omlottfyllning i vägmitt bör ske.

Fyllning av endast halva körbanan skall i möjligaste mån undvikas.

Ändrad: 26 maj 2009 Påloggad användare: Visitor